<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ภาวะโคม่าโดยตั้งใจคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>ภาวะโคม่าโดยตั้งใจในทางการแพทย์เป็นการสลบอย่างลึกที่สุด ซึ่งแพทย์ลดการทำงานของสมองจนผู้ป่วยไม่สามารถถูกปลุกหรือตอบสนองต่อสิ่งปลุกเร้าได้ ในภาวะโคม่าโดยตั้งใจ คลื่นหัวใจ ความดันโลหิต และสมองจะถูกควบคุม...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ภาวะโคม่าโดยตั้งใจคืออะไร?

ภาวะโคม่าโดยตั้งใจในทางการแพทย์เป็นการสลบอย่างลึกที่สุด ซึ่งแพทย์ลดการทำงานของสม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?</p><br><p class='caption-detail'>แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อให้เกิดน้ำมันมีเพียงบางจุดเท่านั้น น้ำมันเกิดจากการทับถมของมวลชีวภาพที่ถูกฝังใต้เปลือกโลกในสภาพที่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?

แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>สิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่ได้ด้วยรังสีอวกาศจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>จากการค้นพบแบคทีเรีย Desulforudis audaxviator ในปี 2008 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แบคทีเรียชนิดนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นอาจใช้รังสีคอสมิกเป็นแหล่งพลังงานก็ได้ แบคทีเรีย D. audax...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

สิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่ได้ด้วยรังสีอวกาศจร

จากการค้นพบแบคทีเรีย Desulforudis audaxviator ในปี 2008 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมแม่เหล็กถึงดูดเหล็กสเตนเลสไม่ติด ?</p><br><p class='caption-detail'>เหล็กกล้าคือเหล็กที่เพิ่มคาร์บอนและธาตุอื่นๆ ปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้เหล็กแข็งแกร่ง ส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม หรือที่เรียกกันว่า “เหล็กสเตนเลส” คือเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการเพิ่มธาตุโครเมียมเจือลงไปอย่างน้อยร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมแม่เหล็กถึงดูดเหล็กสเตนเลสไม่ติด ?

เหล็กกล้าคือเหล็กที่เพิ่มคาร์บอนและธาตุอื่นๆ ปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้เหล็กแข็งแกร่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จรวดต้องใช้ความเร็วเท่าไรในการบินหนีสนามแรงโน้มถ่วงของโลก?</p><br><p class='caption-detail'>โดยทฤษฎีแล้ว หากต้องการยิงจรวดจากพื้นโลกให้พุ่งขึ้นพ้นสนามแรงโน้มถ่วงของโลกในคราวเดียว จรวดจะต้องมีความเร็วขั้นต่ำ 11.2 กิโลเมตร/วินาที หรือ 40,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเราเรียกความเร็วนี้ว่า “ความเร็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จรวดต้องใช้ความเร็วเท่าไรในการบินหนีสนามแ

โดยทฤษฎีแล้ว หากต้องการยิงจรวดจากพื้นโลกให้พุ่งขึ้นพ้นสนามแรงโน้มถ่วงของโลกในครา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่ที่การดับไฟในอวกาศเป็นเรื่องยากมหาโหด ?</p><br><p class='caption-detail'>เปลวไฟในสถานีอวกาศแตกต่างจากเปลวไฟบนโลกอย่างไร ? และมันจะดับได้ยากกว่าจริงหรือ ? เปลวไฟบนสถานีอวกาศก่อหายนะได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงในระดับคาดไม่ถึง ดังนั้น ข้อกำหนดของสถานีอวกาศจึงจำกัดให้มีวัตถุติดไฟ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จริงหรือไม่ที่การดับไฟในอวกาศเป็นเรื่องยา

เปลวไฟในสถานีอวกาศแตกต่างจากเปลวไฟบนโลกอย่างไร ? และมันจะดับได้ยากกว่าจริงหรือ ?...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เผาขยะให้วอดที่ 10,000 องศาเซลเซียส</p><br><p class='caption-detail'>ที่ทิ้งขยะในสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกได้รับขยะสัปดาห์ละ 35,000 ตัน จากเมืองซีแอตเทิลและพอร์ตแลนด์ ขยะบางส่วนถูกเผาเป็นจุณแล้วส่งไปยังโรงงานพิเศษ ขยะจากครัวเรือนถูกเผาด้วยความร้อนราว 800 องศาเซลเซียสในเตา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เผาขยะให้วอดที่ 10,000 องศาเซลเซียส

ที่ทิ้งขยะในสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกได้รับขยะสัปดาห์ละ 35,000 ตัน จากเมืองซีแอตเทิ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ภายใน 5 ปี คอมพิวเตอร์จะอ่านใจเราได้!</p><br><p class='caption-detail'>เทคโนโลยี fNIRS ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงความคิดของเราได้ เพื่อดูว่าเรากำลังครุ่นคิดอยู่กับการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า และอาจช่วยเสริมการทำงานของสมองได้ด้วยหากมีความจำเป็น อีกไม่นานคอมพิวเตอร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ภายใน 5 ปี คอมพิวเตอร์จะอ่านใจเราได้!

เทคโนโลยี fNIRS ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงความคิดของเราได้ เพื่อดูว่าเรากำลังครุ่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แปลว่าน้ำต้องมีออกซิเจนเท่าเดิมตลอด แล้วน้ำจะขาดออกซิเจนได้อย่างไร ? โดยทั่วไปการที่เราบอกว่าน้ำขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?

ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แมงโหย่งที่โด่มาตลอด 99 ล้านปี</p><br><p class='caption-detail'>ฟอสซิลอำพันของแมงโหย่ง Halitherses grimaldii ตัวผู้อายุ 99 ล้านปีค้นพบในพม่านับเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นองคชาติเต็มๆ ในก้อนอำพัน องคชาตของแมงโหย่งตัวนี้ยื่นออกมาเต็มที่และมีความยาวเกื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แมงโหย่งที่โด่มาตลอด 99 ล้านปี

ฟอสซิลอำพันของแมงโหย่ง Halitherses grimaldii ตัวผู้อายุ 99 ล้านปีค้นพบในพม่านับเ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>หมีสอนมนุษย์ให้จำศีล</p><br><p class='caption-detail'>หากมนุษย์นอนครั้งละหลายเดือน กล้ามเนื้อของเราจะหดตัวและหัวใจจะหยุดเต้น การเอาอย่างหมีจำศีลเป็นความหวังของนักวิทยาศาสตร์ที่จะป้องกันลิ่มเลือดในผู้ป่วย และส่งคนเดินทางยาวนานไปอวกาศในสภาพหลับใหล หมีเป็นส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

หมีสอนมนุษย์ให้จำศีล

หากมนุษย์นอนครั้งละหลายเดือน กล้ามเนื้อของเราจะหดตัวและหัวใจจะหยุดเต้น การเอาอย่...