<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เราสร้างเหล็กที่เป็นก๊าซได้ไหม?</p><br><p class='caption-detail'>สสารทุกชนิดมี 4 สถานะ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และพลาสมา มันจะเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับความร้อนขั้นสุดท้ายคือ พลาสมา ซึ่งอะตอมของสสารสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุดจนสสารเหลือแต่อิออนประจุบวกและอิเล็กตรอนประจุลบ ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เราสร้างเหล็กที่เป็นก๊าซได้ไหม?

สสารทุกชนิดมี 4 สถานะ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และพลาสมา มันจะเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รั...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน?</p><br><p class='caption-detail'>ประเทศจีนได้เริ่มการใช้งานโซลาร์ฟาร์มซึ่งลอยอยู่บนทะเลสาบขนาดราว 516 ไร่ ในเมืองไหวหนัน มณฑลอันฮุย โดยขุมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่นี้มีขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอล 121 สนาม ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 165,000...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไห

ประเทศจีนได้เริ่มการใช้งานโซลาร์ฟาร์มซึ่งลอยอยู่บนทะเลสาบขนาดราว 516 ไร่ ในเมือง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมน้ำแข็งของทะเลสาบขนาดใหญ่จึงส่งเสียงเหมือนร้องเพลง?</p><br><p class='caption-detail'>เสียงร้องเพลงของน้ำแข็งเกิดขึ้นเมื่อรอยแตกเล็กๆ ปรากฏตรงที่หนึ่งแล้วร้าวลามรวดเร็วไปทั่วทะเลสาบ ทำให้น้ำแข็งสั่น การสั่นจะสะเทือนสู่อากาศจึงเกิดเสียงเหมือนน้ำแข็งร้องเพลง คล้ายๆ กับเมื่อคุณยืนอยู่ข้าง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมน้ำแข็งของทะเลสาบขนาดใหญ่จึงส่งเสียงเ

เสียงร้องเพลงของน้ำแข็งเกิดขึ้นเมื่อรอยแตกเล็กๆ ปรากฏตรงที่หนึ่งแล้วร้าวลามรวดเร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?</p><br><p class='caption-detail'>เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย์ แต่นิยามนี้ไม่นับรวมสิ่งที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟเป็นกลุ่มก้อน เหตุผลที่ยังเรียกวัตถุละเอียดที่ออกมาจากภูเขาไฟว่าเถ้าก็เพร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?

เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่บริเวณไหนน้อยที่สุด?</p><br><p class='caption-detail'>ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ด้วยหลายเหตุผลและอาจเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในโลก ในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งร้อนมีความเสี่ยงต่อไซโคลน ทอร์นาโด อุณหภูมิสูง และฝนตกหนัก ส่วนในภูมิภาคเขตหนาวของโลก ขั้วโลกจะพบกับความหนาวเย...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่บริเวณไหนน้อยที่สุด

ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ด้วยหลายเหตุผลและอาจเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในโลก ในภูมิภาคเขตร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>โดมเกลือคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวโลก ใต้ผิวโลกลงไปมีชั้นเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็มที่ถูกขังอยู่ในแอ่งใต้ดิน ชื่อทางวิชาการของหินตะกอนประเภทนี...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

โดมเกลือคืออะไร?

โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>อีก 250 ปี มนุษย์จะสูญพันธุ์ เพราะก๊าซ CO2 จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>เว็บไซต์ของนิตยสาร Nature ได้เผยแพร่ ผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ ระบุว่า อีก 250 ปีต่อจากนี้ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในชั้นบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นถึง 2,00...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

อีก 250 ปี มนุษย์จะสูญพันธุ์ เพราะก๊าซ CO

เว็บไซต์ของนิตยสาร Nature ได้เผยแพร่ ผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาล...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?</p><br><p class='caption-detail'>แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อให้เกิดน้ำมันมีเพียงบางจุดเท่านั้น น้ำมันเกิดจากการทับถมของมวลชีวภาพที่ถูกฝังใต้เปลือกโลกในสภาพที่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?

แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ทำไมฟิวชั่นถึงเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต?</p><br><p class='caption-detail'>ฟิวชั่น (fusion) คืออะไร? ฟิวชั่นใช้หลักการที่มีพลังงานปลดปล่อยออกมาจากการทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุเข้ารวมกัน ซึ่งแตกต่างจากกรณีของปฏิกิริยาฟิชชั่นที่ให้พลังงานออกมาจากการทำให้นิวเคลียสของอะตอมของ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ทำไมฟิวชั่นถึงเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต?

ฟิวชั่น (fusion) คืออะไร? ฟิวชั่นใช้หลักการที่มีพลังงานปลดปล่อยออกมาจากการทำให้น...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือเครื่องทำความร้อน</p><br><p class='caption-detail'>จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีอาจเป็นตัวการทำให้บรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดีมีความร้อนที่สูงเป็นพิเศษ โดยปกติแล้วอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์จะลดลงตามระดับความสูงจากพื้นดิน แต่บรรยากาศชั้นบนๆ ของดาวพฤ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือเ

จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีอาจเป็นตัวการทำให้บรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดีมีความร้อนท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมเสื้อสีดำถึงร้อนเร็ว ?</p><br><p class='caption-detail'>ถ้าเราออกไปกลางแจ้งในวันที่แดดแรงๆ จะพบว่าพื้นผิวสีดำ เช่น เบาะรถ หรือเสื้อคลุมสีดำจะร้อนเร็วกว่าพื้นผิวสีขาว เนื่องจากสีดำและสีขาว เป็นสีที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแสงไม่เท่ากัน พื้นผิวสีขาวจะสะท้อนแสง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมเสื้อสีดำถึงร้อนเร็ว ?

ถ้าเราออกไปกลางแจ้งในวันที่แดดแรงๆ จะพบว่าพื้นผิวสีดำ เช่น เบาะรถ หรือเสื้อคลุมส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>มีพายุงวงช้างที่รุนแรงแบบในหนังเรื่อง “Take Shelter” บ้างหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ในภาพยนตร์เรื่อง Take Shelter ปี 2011 ตัวเอกของเรื่องฝันถึงพายุวินาศภัยร้ายแรงทั้งเรื่อง ในฉากสุดท้ายที่ฝันร้ายของเขาเป็นเรื่องจริง มันกลับกลายเป็นพายุงวงช้างขนาดยักษ์ที่พัดขึ้นมาจากทะเล พายุงวงช้างที...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

มีพายุงวงช้างที่รุนแรงแบบในหนังเรื่อง “Ta

ในภาพยนตร์เรื่อง Take Shelter ปี 2011 ตัวเอกของเรื่องฝันถึงพายุวินาศภัยร้ายแรงทั...