อุโมงค์ลม Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ล้ำได้อีก! อุโมงค์ลมสุดทันสมัยปูทางพัฒนาโดรน</p><br><p class='caption-detail'>แม้จะพัฒนาการไปไกล แต่ความสามารถในการบินยังไม่ดีเยี่ยม ลมแรงๆ พัดโดรนให้เสียสมดุลออกนอกเส้นทางหรือร่วงลงมาได้ คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกามองว่าการพัฒนาโดรนยุคอนาคตจะต้องมุ่ง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ล้ำได้อีก! อุโมงค์ลมสุดทันสมัยปูทางพัฒนาโ

แม้จะพัฒนาการไปไกล แต่ความสามารถในการบินยังไม่ดีเยี่ยม ลมแรงๆ พัดโดรนให้เสียสมดุ...