เซลล์เม็ดเลือดแดง Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>รู้ยัง? นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์เลือดแบบทีละมากๆ ได้แล้วนะ</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักร ค้นพบวิธีสังเคราะห์เลือดปริมาณมาก ช่วยแก้ปัญหาเลือดขาดแคลน คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย บริสตอล สหราชอาณาจักร ได้พัฒนาวิธีที่จะผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ทีละมากๆ ได้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

รู้ยัง? นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์เลือดแบบท

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักร ค้นพบวิธีสังเคราะห์เลือดปริมาณมาก ช่วยแก้ปัญหา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เซลล์เม็ดเลือดแดงในขยะฟอสซิล</p><br><p class='caption-detail'>ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มักจะมีแต่ส่วนของโครงร่างที่แข็งๆ เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มอย่างกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใหญ่จะเน่าสลาย ไม่ถูกแปรสภาพเป็นฟอสซิล การค้นพบฟอสซิลเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มจึงมีให้เห็นน้อยมาก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เซลล์เม็ดเลือดแดงในขยะฟอสซิล

ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มักจะมีแต่ส่วนของโครงร่างที่แข็งๆ เนื้อเยื่ออ่อนนุ่...