<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?</p><br><p class='caption-detail'>เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย์ แต่นิยามนี้ไม่นับรวมสิ่งที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟเป็นกลุ่มก้อน เหตุผลที่ยังเรียกวัตถุละเอียดที่ออกมาจากภูเขาไฟว่าเถ้าก็เพร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?

เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>TOP 5 ภูเขาไฟที่อันตรายที่สุด</p><br><p class='caption-detail'>อย่างที่รู้กันดีว่าทุกครั้งที่ภูเขาไฟระเบิด ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายตามมาทุกครั้ง ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าใด ยิ่งสร้างความหายนะมากขึ้นเท่านั้น เพราะไม่เพียงแต่คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายมหาศาล แต่ยังส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

TOP 5 ภูเขาไฟที่อันตรายที่สุด

อย่างที่รู้กันดีว่าทุกครั้งที่ภูเขาไฟระเบิด ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายตามมาทุกครั...