<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ระหว่างทรายกับเถ้าภูเขาไฟ อะไรสร้างปัญหากับเครื่องบินมากกว่ากัน?</p><br><p class='caption-detail'>พายุทรายในทะเลทรายสะฮารา หรือทะเลทรายอื่นๆ สร้างปัญหาให้แก่การจราจรทางอากาศได้ เนื่องจากเม็ดทรายอาจจะเข้าไปสร้างความเสียหายภายในเครื่องยนต์และหน้าต่างเครื่องบิน แต่เถ้าภูเขาไฟนั้นอันตรายมากกว่าทรายมาก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ระหว่างทรายกับเถ้าภูเขาไฟ อะไรสร้างปัญหาก

พายุทรายในทะเลทรายสะฮารา หรือทะเลทรายอื่นๆ สร้างปัญหาให้แก่การจราจรทางอากาศได้ เ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?</p><br><p class='caption-detail'>เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย์ แต่นิยามนี้ไม่นับรวมสิ่งที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟเป็นกลุ่มก้อน เหตุผลที่ยังเรียกวัตถุละเอียดที่ออกมาจากภูเขาไฟว่าเถ้าก็เพร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?

เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย...