<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เราสามารถเห็นดวงดาวจากหน้าต่างเครื่องบินได้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ทำไมตอนนั่งอยู่ในเครื่องบิน เราถึงไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเลย ทั้งที่ในเมื่อไม่มีเมฆบัง เราก็น่าจะเห็นดวงดาวชัดขึ้นไม่ใช่หรือ? สาเหตุที่ทำให้เราไม่เห็นแสงดาวตอนที่นั่งอยู่ในเครื่องบิน เพราะห้องโดยสารเคร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เราสามารถเห็นดวงดาวจากหน้าต่างเครื่องบินไ

ทำไมตอนนั่งอยู่ในเครื่องบิน เราถึงไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเลย ทั้งที่ในเมื่อไม่มีเ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>วงแหวนสีรุ้งที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?</p><br><p class='caption-detail'>วงแหวนสีรุ้ง (halo) ล้อมรอบดวงอาทิตย์ เมื่อเกิดเป็นดวงอาทิตย์ทรงกลดนั้นเกิดจากแสงอาทิตย์ถูกหักเหและสะท้อนโดยผลึกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศ ผลึกน้ำแข็งอาจมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกหกเหลี่ยม, แผ่นระนาบ หรือทรงแท่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

วงแหวนสีรุ้งที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์เกิดขึ้นไ

วงแหวนสีรุ้ง (halo) ล้อมรอบดวงอาทิตย์ เมื่อเกิดเป็นดวงอาทิตย์ทรงกลดนั้นเกิดจากแส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมเมฆจึงเรืองแสงตอนพลบค่ำ</p><br><p class='caption-detail'>ตอนช่วงพลบค่ำย่ำสนธยาที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปนานสักพักแล้ว บางครั้งเราจะเห็นเมฆที่เส้นขอบฟ้าส่องแสงเรืองๆ ออกมา การเรืองแสงของเมฆนี้มีสาเหตุมาจากอะไร? เมฆที่เรืองแสงในยามพลบค่ำมีชื่อเรียกว่า เมฆทีปร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมเมฆจึงเรืองแสงตอนพลบค่ำ

ตอนช่วงพลบค่ำย่ำสนธยาที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปนานสักพักแล้ว บางครั้งเราจะเห็นเม...