<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25 ลิตรขึ้นมาจากใต้ดิน 1 ลิตรจะกลายไปเป็นพลาสติก น้ำมันดิบประกอบด้วยส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งคือโมเลกุลที่ประกอบด้วยค...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?

พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? เม็ดพลาสติกขนาดเล็กอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้</p><br><p class='caption-detail'>คุณรู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆ เช่น สบู่เหลวอาบน้ำ โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน หรือเครื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำด้วยนะ ส่วนผสมที่ว่านี้ก็คือ เม็ดพลาสต...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? เม็ดพลาสติกขนาดเล็กอาจเป็นอ

คุณรู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆ เช่น สบู่เหลวอาบน้ำ โฟมล้างหน้า...