<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้</p><br><p class='caption-detail'>เหยื่อไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่นกฮูกจะทิ้งตัวลงตะครุบมัน ปีกของนักล่าที่เงียบงันนี้ถูกลอกเลียนเอาไปทำกังหันลม ต้องขอบคุณรูปแบบปีกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่พบในนกอื่นๆ นอกจากนกฮูก มันสามารถร่อนบินได้อย่างแท...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้

เหยื่อไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่นกฮูกจะทิ้งตัวลงตะครุบมัน ปีกของนักล่าที่เงียบงันนี...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ฉลามรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจเหยื่อ</p><br><p class='caption-detail'>เป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะจินตนาการได้ว่าเรานำเอากระแสไฟฟ้าไปใช้รับรู้โลกภายนอกได้ แต่นี่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตสัตว์บางประเภทเลย ผู้เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือฉลามหัวค้อน นอกเหนือไปจากผัสสะที่เยี่ยมยอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ฉลามรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจเหยื่อ

เป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะจินตนาการได้ว่าเรานำเอากระแสไฟฟ้าไปใช้รับรู้โลกภายนอกได้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดวงตาเผยหมดเปลือก…ตัวไหนเหยื่อตัวไหนนักล่า</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเดอรัมของสหราชอาณาจักรพบว่ารูปร่างของรูม่านตาใช้เป็นลักษณะจำแนกสัตว์กินเนื้อและกินพืชได้ พวกเขาได้รวบรวมภาพถ่ายดวงตาข...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดวงตาเผยหมดเปลือก…ตัวไหนเหยื่อตัวไห

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยา...