<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมลูกโป่งถึงลอยได้?</p><br><p class='caption-detail'>ลูกโป่งแต่ละลูกจะพองโตสวยงามได้ต้องอาศัยการบรรจุแก๊สเข้าไป โดยทั่วไปก็จะใช้การเป่าพ่นเอาอากาศจากปาก แต่นั้นไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้ เพราะสิ่งต่างๆ ที่ออกมาจากลมหายใจของเรานั้น ล้วนมีน้ำหนักมากกว่าอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมลูกโป่งถึงลอยได้?

ลูกโป่งแต่ละลูกจะพองโตสวยงามได้ต้องอาศัยการบรรจุแก๊สเข้าไป โดยทั่วไปก็จะใช้การเป...