แผ่นแปะอัจฉริยะ Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>แผ่นแปะอัจฉริยะ! ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหงื่อ</p><br><p class='caption-detail'>แผ่นแปะอัจฉริยะตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเหงื่อมันจะฉีดยาเบาหวานให้ผู้ป่วยโดยอัตโนมัติด้วยเข็มฉีดยาขนาดจิ๋ว ในอนาคตผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จะวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายขึ้นโดยใช้แค่แผ่นแปะแตะ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

แผ่นแปะอัจฉริยะ! ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือ

แผ่นแปะอัจฉริยะตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเหงื่อมันจะฉีดยาเบาหวานให้ผู้ป่วย...