<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม?</p><br><p class='caption-detail'>สาเหตุที่น้ำทะเลมีรสเค็ม เนื่องจากสารที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล ซึ่งได้แก่ ไอออนของโซเดียมและคลอรีน รวมกันแล้วก็คือ ไซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนั่นเอง สารเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมาจากการผุพังของหินและถูกชะล้า...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม?

สาเหตุที่น้ำทะเลมีรสเค็ม เนื่องจากสารที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล ซึ่งได้แก่ ไอออนของโซ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>รู้จัก “ไกก้อน” นวัตกรรมจากสาหร่ายไก ช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาดขึ้นได้!</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนา “ไกก้อน” มาริโมะเมืองไทย นวัตกรรมสาหร่ายทรงกลมพันธุ์ไทยครั้งแรก ที่ได้รับการดัดแปลงรูปแบบจาก 2 องค์ประกอบสำคัญ คือ “เซลล์สาหร่ายไกใน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

รู้จัก “ไกก้อน” นวัตกรรมจากสา

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนา “ไกก้อน” มาร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ว้าว! หุ่นยนต์ปลาไหลตรวจจับสารพิษในน้ำได้</p><br><p class='caption-detail'>เจ้าหุ่นยนต์ปลาไหล หรือ Envirobot เป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับปลาไหล สามารถว่ายไปมาในแหล่งน้ำและบอกได้ว่าแหล่งน้ำใด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ว้าว! หุ่นยนต์ปลาไหลตรวจจับสารพิษในน้ำได้

เจ้าหุ่นยนต์ปลาไหล หรือ Envirobot เป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี EPFL...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำถึงเกิดดินถล่มบ่อยครั้ง ?</p><br><p class='caption-detail'>แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเปรียบเสมือนเครื่องไถดินขนาดยักษ์ที่ทำงานตลอดเวลา กระแสน้ำจะกัดเซาะดินฝั่งแม่น้ำไปเรื่อยๆ จนเมื่อถึงจุดหนึ่งพื้นดินก็จะต้านทานน้ำหนักมวลดินไม่ไหว และถล่มลงมา เกิดเป็น “ดินถล่ม” ป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำถึงเกิดดินถล่มบ่อ

แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเปรียบเสมือนเครื่องไถดินขนาดยักษ์ที่ทำงานตลอดเวลา กระแสน้ำ...