<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื้นเร็วกว่าที่ราบหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื้นเร็วกว่าที่ราบ เนื่องจากภูเขามีอากาศที่เบาบาง แรงต้านอากาศจึงน้อย แต่ถ้าไม่นับเรื่องแรงต้านอากาศแล้ว หินที่ปล่อยบนยอดเขาสูงจะร่วงช้ากว่าเพราะอยู่ห่างจากจุดศู...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื

เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื้นเร็วกว่าที่ราบ เนื่องจากภูเขามีอากาศท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมดวงดาวถึงเป็นทรงกลม?</p><br><p class='caption-detail'>ทำไมทั้งดวงฤกษ์และดาวเคราะห์จึงเป็นทรงกลม แล้วมีดาวที่เป็นรูปทรงอื่นๆ เช่น ลูกบาศก์ ทรงกระบอก ฯลฯ บ้างหรือเปล่า? แรงโน้มถ่วง คือตัวการที่ทำให้ดวงดาวทั้งหลายเป็นทรงกลม แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ดึงดูดมวลสาร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมดวงดาวถึงเป็นทรงกลม?

ทำไมทั้งดวงฤกษ์และดาวเคราะห์จึงเป็นทรงกลม แล้วมีดาวที่เป็นรูปทรงอื่นๆ เช่น ลูกบา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did you know? ในอนาคต 1 วันจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง</p><br><p class='caption-detail'>ดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลก ดวงจันทร์จึงมีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญอย่าง น้ำขึ้น – น้ำลง ซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกและดวงจันทร์ หรือยิ่งไปกว่านั้น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did you know? ในอนาคต 1 วันจะมีเวลามากกว่

ดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลก ดวงจันทร์จึงมีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมาก...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็จะดึงดูดร่างกายรวมถึงน้ำในร่างกายของเราด้วย แต่ว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่กระทำต่อผู้คนบนโลกนั้นเล็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือ

ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ฟองจัดอยู่ในสถานะอะไรกันแน่?</p><br><p class='caption-detail'>ฟองมีสมบัติบางประการคล้ายของแข็ง บางอย่างก็คล้ายของเหลว แต่จริงๆ แล้ว ฟองประกอบด้วยก๊าซและของเหลว มันเป็นกระเปาะก๊าซขนาดเล็กจำนวนมากที่อยู่เบียดชิดอย่างหนาแน่นโดยมีชั้นของเหลวบางๆ กั้นระหว่างกัน เมื่อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ฟองจัดอยู่ในสถานะอะไรกันแน่?

ฟองมีสมบัติบางประการคล้ายของแข็ง บางอย่างก็คล้ายของเหลว แต่จริงๆ แล้ว ฟองประกอบด...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แผนที่สนามโน้มถ่วงที่ละเอียดที่สุดของดาวอังคารช่วยอะไรได้บ้าง?</p><br><p class='caption-detail'>แผนที่ฉบับใหม่แสดงสนามโน้มถ่วงของดาวอังคารที่สามารถเผยความบิดเบี้ยวของแรงโน้มถ่วงในระดับความละเอียด 100 กิโลเมตร แผนที่ที่ละเอียดระดับนี้ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์วางแผนวงโคจรของยานสำรวจได้แม่นยำขึ้น คณะน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แผนที่สนามโน้มถ่วงที่ละเอียดที่สุดของดาวอ

แผนที่ฉบับใหม่แสดงสนามโน้มถ่วงของดาวอังคารที่สามารถเผยความบิดเบี้ยวของแรงโน้มถ่ว...