<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>อพวช …เร่งปลุกหัวใจนักวิทย์ในตัวเยาวชนให้ตื่นตัวพร้อมรับ 4.0</p><br><p class='caption-detail'>  คำว่า …วิทยาศาสตร์ ฟังแล้วดูเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน น่าเบื่อ และห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นใดใดของเราได้ หรือ ง่ายๆ คือ เราไม่สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์นั้นเอง เพราะความคิดว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

อพวช …เร่งปลุกหัวใจนักวิทย์ในตัวเยา

  คำว่า …วิทยาศาสตร์ ฟังแล้วดูเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน น่าเบื่อ และห่างไกลไ...