<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ยาเม็ดผลิตขึ้นอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>คำว่ายาเม็ด (tablet) หมายถึงยาที่อัดเป็นเม็ดด้วยเบ้าอัดเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงยาปั้น ยาลูกกลอน หรือยาแคปซูล ยาเม็ดแบบแผงที่เราคุ้นเคยทำมาจากตัวยา สารช่วยเกาะตัว และสารช่วยแตกตัวที่บดเป็นผงเนื้อเดียวแล้ว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ยาเม็ดผลิตขึ้นอย่างไร?

คำว่ายาเม็ด (tablet) หมายถึงยาที่อัดเป็นเม็ดด้วยเบ้าอัดเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงยาปั...