<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>พาครอบครัวมาปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งที่งาน Maker Faire Bangkok 2019</p><br><p class='caption-detail'>คุณแม่รู้ไหมคะว่านักประดิษฐ์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่ชอบประดิษฐ์หรือสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืออิเลคทรอนิคส์เท่านั้นนะคะ แต่ยังมีงานอีกมากมายที่มาจากมันสมองของนักประดิษฐ์อย่างเช่น งานไม้ ง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

พาครอบครัวมาปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งที่งาน Maker

คุณแม่รู้ไหมคะว่านักประดิษฐ์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่ชอบประดิษฐ์หรือสร้างงานที...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>“Maker Faire Bangkok 2019” มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าสุดยอดเมกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p><br><p class='caption-detail'>กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ”  มหกรรมแสดงผลงานของเหล่า “เมกเกอร์” ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมารวมตัวกันแสดงความคิดและผลงานสร้างสร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

“Maker Faire Bangkok 2019” มหกรรมแสดงผลงา

กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเม...