เมื่อเทียบกับสัตว์ที่หากินกลางคืนแล้วสายตาของมนุษย์เรามองเห็นได้แย่มากในเวลากลางคืนเทคโนโลยีกล้องส่องกลางคืนจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ในการทำภารกิจสำคัญเช่นหน่วยรบพิเศษที่ต้องเข้าจู่โจมเป้าหมายในยามมืด

กล้องส่องกลางคืนอาศัยหลักการที่ว่าแม้ในกลางคืนเดือนมืดก็ยังมีแสงอยู่อนุภาคแสงหรือโฟตอนปริมาณน้อยนิดที่ตกกระทบแผ่นรับแสงของกล้องส่องกลางคืนจะถูกแปลงเป็นกระแสอิเล็กตรอนจากนั้นกระแสอิเล็กตรอนก็จะถูกขยายให้มีความเข้มสูงขึ้นเหมือนกับการขยายกำลังไฟฟ้ากระแสอิเล็กตรอนที่เพิ่มกำลังแล้วจะถูกเหนี่ยวนำให้วิ่งไปชนผนังเคลือบสารเรืองแสงเกิดเป็นภาพแสงเงาบนฉากสีเขียวปรากฏแก่สายตาของผู้สวมใส่

ฉะนั้น เราก็พอจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านกล้องส่องกลางคืนไม่ใช่ภาพจริงที่เกิดจากแสงธรรมชาติล้วนๆ แต่เป็นภาพสัญญาณแปลงที่เกิดจากการขยายกำลังของแสงธรรมชาติอีกที

Did You Know?

กล้องส่องกลางคืนถูกคิดค้นขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2

หลัการทำงาน

1. ดักจับอนุภาคโฟตอน

เมื่ออนุภาคโฟตอนเข้าชนกับแผ่นโฟโตแคโธด พลังงานของอนุภาคแสงจะไปถีบอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมในแผ่นโฟโตแคโธด

2. เพิ่มอิเล็กตรอนเข้าไป

กระแสอิเล็กตรอนจากแผ่นโฟโตแคโธดจะถูกเพิ่มความเข้ม เมื่ออิเล็กตรอนไหลผ่านรูขนาดเล็กบนแผ่นขยายสัญญาณ อันตรกิริยาระหว่างสนามไฟฟ้ากับอิเล็กตรอนจะเหนี่ยวนำให้อิเล็กตรอนจากแผ่นขยายสัญญาณหลุดออกมาเพิ่ม ส่งผลให้กระแสอิเล็กตรอนมีความเข้มเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

3. อิเล็กตรอนถูกแปลงกลับเป็นโฟตอน

อิเล็กตรอนวิ่งเข้าชนแผ่นที่ฉาบด้วยฟอสฟอรัส พลังงานของอิเล็กตรอนจะทำให้ฟอสฟอรัสเรืองแสงออกมาเป็นแสงสีเขียวปรากฏเป็นภาพที่สว่างแจ่มชัดกว่าภาพจริงมาก เพราะกระแสอิเล็กตรอนได้ผ่านการขยายความเข้มมาแล้ว

แว่นติดกล้องส่องกลางคืนสร้างภาพแรเงาสีเขียว เนื่องจากสายตาของมนุษย์สามารถแยกแยะสีเขียวได้ดีกว่าสีอื่น ดังนั้น วัตถุต่างๆ ที่ปรากฏเป็นสีทึบในภาพจึงสังเกตเห็นได้ง่าย

กล้องส่องกลางคืนทำงานอย่างไร?