มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้บ้าน กังหันลมส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ด้วยหรือ? เพราะอะไร ?

เมื่อกังหันลมสูง 60 เมตร ปั่นตามแรงลมด้วยความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง มันก็ย่อมจะเกิดเสียงดังขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดา เสียงที่เกิดขึ้นอาจจะรบกวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจนถึงระดับมลพิษทางเสียงได้หากกังหันลมตั้งติดชิดเขตชุมชนมากเกินไป เพราะฉะนั้นถ้ากังหันลมมีความสูง 125 เมตร มันควรจะตั้งห่างจากเขตชุมชนอย่างน้อย 500 เมตร อย่างไรก็ดีกังหันลมที่กำลังทำงานจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำ (10-160 เฮิร์ตซ์) และเสียงอินฟราซาวนด์ (4-20 เฮิร์ตซ์) ออกมา เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินอยู่ในช่วง 50-12,500 เฮิร์ตซ์ เสียงรบกวนจากกังหนลมจึงเป็นเสียงที่เราแทบไม่ได้ยิน

การศึกษาหลายชิ้นก็ชี้ให้เห็นว่าเสียงความถี่ต่ำและอินฟราซาวนด์ที่เกิดจากกังหันลมมีความเข้มเสียงต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ตั้งไว้ในหลายประเทศมาก ในปี 2014 คณะนักวิทยาศาสตร์จากในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ผลงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่ศึกษาผลกระทบของกังหันลมต่อสุขภาพของประชาชน ผลการศึกษาสรุปได้ว่าเสียงจากกังหันลมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง แต่อาจจะรบกวนบางคนได้ถึงขนาดที่ทำให้เกิดปัญหาทางการนอนหลับและการปวดหัว

เดนมาร์ก คือแชมป์ด้านพลังงานลม

ร้อยละ 42 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศเดนมาร์กในปี 2015 ผลิตจากกังหันลม ดังนั้นเดนมาร์กจึงเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมต่อหัวประชากรสูงที่สุดในโลก

ประเทศ 5 อันดับแรกที่ผลิตพลังงานลม (ต่อหัวประชากร) สูงสุด:

– เดนมาร์ก

– สวีเดน

– สเปน

– ไอร์แลนด์

– เยอรมนี

Did You Know? กังหันลมสร้างเสียงรบกวนแค่เท่ากับตู้เย็น

หากเราตั้งบ้านติดชิดกับเสากังหันลม เราก็จะได้ยินเสียงกังหันลมดังประมาณเครื่องตัดหญ้าหรือเลื่อยไฟฟ้า แต่ที่ระยะห่างออกไป 100 เมตร เสียงก็จะลดความดังลงไปมากจนแทบจะไม่ต่างจากเสียงพูดในการสนทนาทั่วไป

จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น