ขวดพลาสติกใช้แล้วนั้นมีการรีไซเคิลขนานใหญ่อยู่แล้ว แต่จำนวนมากก็ยังถูกนำไปฝังกลบ ในปี 2012 สหรัฐอเมริกาผลิตขยะพลาสติก 32 ล้านตัน ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล ขวดพลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET ซึ่งเปลี่ยนเป็นเส้นใยผ้าที่มีราคาได้ง่าย จีนนั้นผลิตเสื้อผ้าจากพลาสติกรีไซเคิลของยุโรป พลาสติกจะถูกนำมาหลอมให้กลายเป็นเส้น แล้วผ่านกระบวนการโดยใช้เครื่องจักรหลายอย่าง ในที่สุดวัสดุที่ได้ก็จะอ่อนนุ่มมากพอที่จะนำมาใช้เป็นไส้หมอน หรือเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้า โรงงานเสื้อผ้าใหญ่ๆ หลายแห่งตัดเย็บเสื้อผ้าจากพอลิเอสเตอร์รีไซเคิล ลีวายส์ก็ผลิตคอลเล็กชั่นหนึ่งจากขวดพลาสติก 3.5 ล้านขวดเช่นกัน โดยกระบวนการรีไซเคิลกว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าจากขวดพลาสติกมีขั้นตอนดังนี้

1. ขวดพลาสติกธรรมดาๆ มักจะทำจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET ขวดใช้แล้วถูกนำมารีดให้แบนและนำเข้าสู่โรงงานในรูปของแผ่นแบนๆ

2. ขวดพลาสติกจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วทำความสะอาดในอ่างสารเคมี ละลายฉลากและกาว ส่วนที่เหลือถูกนำไปฟอกและให้ความร้อนจนน้ำทั้งหมดระเหยไป

3. ให้ความร้อนส่วนผสมของพลาสติกจนถึง 270 องศาเซลเซียส จนละลาย ของเหลวพลาสติกไหลผ่านตัวกรอง ซึ่งเป็นเหมือนหัวฉีดสเปรย์ ผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นใยพอลิเอสเตอร์จะมีเส้นยาว

4. จากนั้นเส้นใยพอลิเอสเตอร์จะผ่านขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืด ให้ความร้อน หรือหลอมรวม และแยกมันออกมาจนเหมือนฝ้ายที่อ่อนนุ่ม

5. เส้นใยกลายมาเป็นเนื้อผ้าพอลิเอสเตอร์ในที่สุด พร้อมนำไปตัดเป็นเสื้อผ้า และอุปกรณ์อ่อนนุ่มอื่นๆ ต่อไป

Related Post

จากขวดพลาสติกกลายเป็นเสื้อผ้าได้อย่างไร?