เทคโนโลยี fNIRS ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงความคิดของเราได้ เพื่อดูว่าเรากำลังครุ่นคิดอยู่กับการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า และอาจช่วยเสริมการทำงานของสมองได้ด้วยหากมีความจำเป็น

อีกไม่นานคอมพิวเตอร์จะติดตามได้ว่าคุณกำลังรู้สึกกังวล ง่วง หรือขาดสมาธิ โดยมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า fNIRS (functional Near-Infrared Spectroscopy) จะใช้เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจวัดกิจกรรมภายในสมองของคุณ เซนเซอร์นี้จะวางอยู่เหนือศีรษะ และส่งรังสีอินฟราเรดซึ่งไม่เป็นอันตรายทะลุผ่านเข้าไปในกะโหลก เซนเซอร์ดังกล่าวสามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกส่งเข้าไปในเส้นเลือดภายในสมองได้ โดยอาศัยหลักการของแสงที่สะท้อนกลับมา ระดับออกซิเจนที่สูงแสดงถึงสมองที่กำลังทำงานอย่างหนัก ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังใช้ความคิดอย่างจริงจังนั่นเอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NeuroTutor ใช้เทคโนโลยี fNIRS ช่วยให้ครูใช้วัดการทำงานของสมองเด็ก เพื่อให้โปรแกรมระบุว่านักเรียนแต่ละคนมีสภาพจิตใจเป็นเช่นไร ครูสามารถใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อบอกได้ว่าเมื่อใดที่นักเรียนกำลังสนใจบทเรียน และเมื่อใดที่ควรปล่อยให้พวกเขาพักได้แล้ว การพัฒนาในขั้นต่อไปจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ เมื่อคอมพิวเตอร์ตรวจพบว่าความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กกำลังลดลง

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Great Wall Motors ของจีน กำลังใช้เทคโนโลยีที่ต่อยอดจาก fNIRS ในการส่งเสียงเตือนเมื่อคนขับรถเกิดอาการง่วงขณะจับพวงมาลัยอยู่ และในปี 2011 ที่ผ่านมา โครงการ BrainDriver จากเยอรมัน ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของ fNIRS ควบคุมรถผ่านความคิดได้

ภายใน 5 ปี คอมพิวเตอร์จะอ่านใจเราได้!