การเหยียบลงบนพื้นดวงจันทร์ของนีล อาร์มสตรองถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วโลก ว่าแต่องค์การนาซาใช้เทคโนโลยีอะไรในการถ่ายทอดสดจากดวงจันทร์ในปี1969

ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อปี 1969 เพียงพอสำหรับการถ่ายทอดสดจากดวงจันทร์อย่างแน่นอน ความจริงมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิด ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั่วไป สัญญาณโทรทัศน์ถูกส่งมาในรูปของคลื่นวิทยุเหมือนสัญญาณวิทยุ FM คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ดังนั้น มันจึงวิ่งเปนเส้นตรงด้วยความเร็วแสง แม้จะยิงมาจากดวงจันทร์ การถ่ายทอดสดก็มีความหน่วงเพียงไม่กี่วินาที สิ่งที่เป็นอุปสรรคจริงๆ ของการถ่ายทอดสดการเหยียบดวงจันทร์คือกล้องวิดีโอ เทคโนโลยีกล้องวิดีโอในยุคนั้นใช้หลอดแคโธด ซึ่งเปราะบางมาก องค์การนาซาได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนสองบริษัท ได้แก่‹ อาร์ซีเอคอร์ปอเรชั่น และ เวสท์ติ้งเฮ้าส์ ให้พัฒนากล้องวิดีโอสำหรับภารกิจอะพอลโลโดยเฉพาะ แต่ด้วยขีดจำกัดทางเทคโนโลยีในยุคนั้นและข้อจำกัดเรื่องช่องความถี่คลื่นสัญญาณ วิดีโอภารกิจการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษยชาติจึงถูกบันทึกและถ่ายทอดด้วยอัตราเฟรมเรตเพียง 10 ภาพ/วินาทีเท่านั้น ซึ่งตํ่ากว่ารายการโทรทัศน์ทั่วไปในขณะนั้น ที่ฉายกันที่อัตราเฟรมเรต 30 ภาพ/วินาทีเสียอีก

นาซาตั้งสถานีรอบโลกเพื่อไม่ให้สัญญาณขาดตอน

เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา ดังนั้น องค์การนาซาจึงต้องตั้งสถานีรับสัญญาณไว้เป็นเครือข่ายทั่วโลก เพื่อให้รับสัญญาณจากยานอะพอลโลได้อย่างต่อเนื่อง การที่มีเครือข่ายรอบโลกทำให้แน่ใจได้ว่าาตลอดทั้งช่วงของภารกิจจะ มีอย่างน้อยหนึ่งสถานีที่เชื่อมต่อสัญญาณกับยานอะพอลโลได้

จริงหรือ? ที่นาซาสามารถถ่ายทอดสดสัญญาณทีวีจากดวงจันทร์ได้