หากเราไม่รู้ภาษามือ การสื่อสารกับผู้พิการเป็นใบ้ หูหนวกก็เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่นาวิด อะโซดี และโธมัส ไพรออร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คนจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา ได้ประดิษฐ์ถุงมืออัจฉริยะที่แปลภาษามืออเมริกันให้กลายเป็นเสียงคำพูดได้ (ปี 2016)

ถุงมือดังกล่าวมีชื่อว่า Sign-Aloud ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่บันทึกการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมือ จากนั้นข้อมูลก็จะส่งไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณบลูทูธ เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลด้วยการเทียบกับสัญลักษณ์ท่าทางในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วมันจะแปลงเป็นคำหรือประโยคเหล่านั้นเป็นคำพูดผ่านโปรแกรมเสียงสังเคราะห์

ด้วยผลงานสุดสร้างสรรค์ที่เป็นสะพานเชื่อมโลกสื่อสารให้แก่ผู้พิการเป็นใบ้หูหนวกนี้ นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ทั้งสองท่านจึงได้รับรางวัล Lemelson-MIT Student Prize พร้อมเงินรางวัลอีก 10,000 เหรียญสหรัฐ เป็นของขวัญแห่งความสำเร็จ

น่าทึ่ง! ถุงมือที่เปลี่ยนภาษามือเป็นภาษาพูดได้