อุปสรรคที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้างอวัยวะขึ้นมาคือ เรายังไม่มีวิธีสร้างท่อลำเลียงในเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยล่าสุดโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันโพลีเทคนิควอร์เชสเตอร์สาธิตให้เห็นว่าเราใช้ใบไม้มาทำเป็นระบบท่อลำเลียงได้ โดยพวกเขาฉีด “น้ำยาซักฟอก” เข้าไปในใบผักโขมเพื่อชะล้างเซลล์พืชออก จนให้เหลือเพียงแต่ร่างแหเซลลูโลสของท่อลำเลียงที่ไว้ใช้ส่งน้ำและสารอาหารเลี้ยงเซลล์ในใบ พอได้ร่างแหโล่งๆ แล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมนุษย์ปลูกถ่ายลงไป ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้เป็นหัวใจเล็กๆ ที่ทำงาน บีบตัวได้เหมือนหัวใจจริง

แม้ว่าการสร้างหัวใจทั้งดวงขึ้นมา ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างห่างไกล แต่วิธีนี้ก็ทำให้เราขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้น

น่าทึ่ง! สร้างหัวใจจากใบผักโขม