น้ำมันทำอาหารผลิตโดยการนำวัตถุดิบ เช่น ผลมะกอก, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดคาโนลา, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง หรือผลิตผลทางการเกษตรอื่น มาบีบสกัดเอาน้ำมันด้วยการสกัดร้อนหรือสกัดเย็น การสกัดเย็นหมายถึงการสกัดน้ำมันโดยไม่ใช้ความร้อนทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดีกว่า เมล็ดพืชที่นำมาผลิตน้ำมันมักเป็นเมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็งและเหนียวเมล็ดจะถูกกรอกลงในกรวยเพื่อเข้าสู่เครื่องบีบที่มีเกลียวหมุนบีบอัดคั้นน้ำมันออกมาจากเมล็ดพืช

โดยทั่วไปวัตถุดิบที่ผ่านการสกัดเย็นมาแล้วหนึ่งรอบ สามารถนำมาให้ความร้อน 100 อาศาเซลเซียส และสกัดน้ำมันต่อได้อีกรอบ การสกัดร้อนให้น้ำมันออกมาปริมาณมากกว่า แต่น้ำมันที่ได้จะมีสิ่งเจือปน เช่น กลิ่นหรือสีไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาความร้อน ซึ่งต้องนำไปผ่านกระบวนการขจัดสิ่งเจือปน และแต่งสีแต่งกลิ่นต่อไป

น้ำมันทำอาหารผลิตอย่างไร ?