เป็นที่ทราบกันดีว่า “กระแสลม” เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ “กังหันลม” ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่ามีการใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งผลิตมาจากปิโตรเลียม ควบคู่กันไประหว่างที่หมุนกังหันลม ในขณะที่ใบพัดและห้องเครื่องยนต์ขนาดมหึมาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนทุ่งกว้างที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เป็นหน้าตาของกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่เราเห็นกันจนชินตา ภายในนั้นยังมีชุดเฟืองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องการการหล่อลื่นติดตั้งไว้ด้วย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในเชิงพาณิชย์ หากการทำงานของกลไกที่อยู่ภายในสอดประสานกันไม่ดีพอ กังหันลมก็จะหยุดหมุนลงในที่สุด

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทำให้เมื่อปลายปี ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงเกิน 432,000 เมกะวัตต์ ไปแล้ว นั่นหมายความว่าความต้องการน้ำมันหล่อลื่นจากปิโตรเลียมสำหรับใช้กับระบบเฟืองก็กำลังเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

1.เอ็กซอนโมบิลมีผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ น้ำมันหล่อลื่น และจาระบีสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดเฟือง และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องยนต์ของกังหันลม

2.เอ็กซอนโมบิลคิดค้นน้ำมันเฟืองซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 7 ปีสำหรับใช้ในชุดเฟืองของกังหันลมซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันลงไปได้มาก

3.ในศตวรรษถัดไป ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมรายใหญ่ที่สุดในโลก มีแนวโน้มที่จะใช้น้ำมันหล่อลื่นชุดเฟืองในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

63,000 เมกะวัตต์ คือ กำลังการผลิตไฟฟ้า รวมจากกังหันลมที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลกในปีที่ผ่านมา

20 คือ จำนวนปีที่กังหันลมสามารถทำงานได้ก่อนที่จะครบกำหนดยกเครื่องใหม่ การบำรุงรักษาและการหล่อลื่นกลไกที่ดีพอ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกังหันลมออกไปได้นานยิ่งขึ้น

105 คือ จำนวนประเทศที่มีทุ่งกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย 1 แห่ง น้ำมันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ของโมบิลสามารถนำไปใช้กับกังหันลมเหล่านี้ได้ทั้งหมด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://energyfactor.exxonmobil.com/science-technology/lubricating-wind-power/

น้ำมันหล่อลื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานลม