พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25 ลิตรขึ้นมาจากใต้ดิน 1 ลิตรจะกลายไปเป็นพลาสติก

น้ำมันดิบประกอบด้วยส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งคือโมเลกุลที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน โมเลกุลเหล่านี้มีหลายขนาด น้ำหนัก และจุดเดือด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกลั่นน้ำมัน โดยการให้ความร้อนกับน้ำมันดิบแล้วแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่ที่สุดบางส่วนจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า เทอร์มอล แครกกิ้ง (thermal cracking) เพื่อทำให้ไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่แตกตัวเล็กลงและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นั่นคือ พื้นฐานของการผลิตพลาสติกเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเล็กจะทำปฏิกิริยาต่อกันจนเกิดเป็นพอลิเมอร์หรือเป็นโมเลกุลคาร์บอนและไฮโดรเจนที่เรียงกันเป็นสายยาว

พลาสติกที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบจะผลิตในโรงงานใหญ่ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะโดยแปรรูปพลาสติกหลายรูปแบบออกมาขายเป็นเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบของโรงงานพลาสติกในการผลิตของต่างๆ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติคือซากพืชโบราณ แต่พลาสติกยังผลิตจากวัสดุที่ทำจากพืชสมัยใหม่อย่างข้าวโพด อ้อย หรือฟางได้ด้วย ตอนนี้พลาสติกชีวภาพยังใช้งานกันน้อย แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?