มือหลากหลายขนาดมีให้เลือกสำหรับทุกคน มือเทียมกลชีวภาพที่ใช้ชื่อรุ่นว่า Bebionic ของบริษัท RSL Steeper มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปร่าง เพื่อให้ผู้พิการเลือกซื้อหาได้ตามความเหมาะสมกับร่างกาย

เมื่อเดือนมิถุนายน 2015 ที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตแขนขาเทียมสัญชาติอังกฤษที่ชื่อว่า RSL Steeper ได้เปิดตัวมือเทียมจักรกลที่เคลื่อนไหวหยิบจับได้ใกล้เคียงมือจริงๆ อย่าง ที่ไม่เคยมีมาก่อน มือเทียมสุดล้ำสมัยนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนจักรกล 337 ชิ้น ทำให้มันขยับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวใกล้เคียงกับมือตามธรรมชาติ มันสามารถทำท่าทางได้อย่างน้อย 14 รูปแบบ รวมถึงการหยิบจับสิ่งของ นิ้วแต่ละนิ้วขยับได้อิสระจากกันและกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแบมือ หรือกำรอบวัตถุ มือเทียมจาก RSL Steeper ก็สามารถทำได้อย่างราบรื่น และแม่นยำ การพัฒนามือเทียมนี้ใช้เวลากว่า 7 ปี มันเป็นมือเทียมที่ใช้เทคโนโลยี myoelectric ซึ่งหมายความว่าสามารถควบคุมได้โดยใช้ คำสั่งจากกล้ามเนื้อ ขั้วอิเล็กโทรดจะเชื่อมติดกับกล้ามเนื้อ และทำหน้าที่รับสัญญาณคำสั่งการขยับเคลื่อนไหวที่ส่งมาตามเส้นประสาท จากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปยังส่วนประมวลผล และแปลงเป็นคำสั่งการทำงานของมอเตอร์ในมือเทียม

Related Post

มือกลชีวภาพที่ควบคุมด้วยกล้ามเนื้อ