เมื่อหลายปีก่อนมีข่าวว่าบริษัทในญี่ปุ่นพัฒนารถยนต์ที่ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมัน อยากทราบว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไร?

ในปี 2008 บริษัทจีนีแพกซ์ในญี่ปุ่น เปิดตัวรถยนต์ที่อ้างว่าใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิ แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ารถยนต์พลังงานน้ำของบริษัทมีหลักการทำงานของเครื่องยนต์อย่างไร เว็บไซต์ของบริษัทให้ข้อมูลแค่ว่ามันเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงโดยไฮโดรเจนที่ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงได้มาจากการแยกสลายน้ำ

ความจริงการใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในรถก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทดลองและพัฒนากันมานานแล้ว แต่การใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้นของเซลล์เชื้อเพลิงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทำจริงจัง เพราะปัญหาของเครื่องยนต์ชนิดนี้คือ พลังงานที่ต้องใช้ในการแยกสลายน้ำตั้งแต่ต้น การแยกสลายน้ำอาจทำได้โดยการให้พลังงานไฟฟ้า หรือถ้าเป็นไปตามที่จีนีแพกซ์อ้างว่า ให้พลังงานเคมีผ่านลงไปในน้ำ ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอย่างไร พลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงก็ไม่มากไปกว่าพลังงานที่ใส่ลงไปแยกสลายน้ำ จึงน่าสงสัยว่าเครื่องยนต์ในรถยนต์ต้นแบบของจีนีแพกซ์ทำงานได้จริง และในปี 2009 จีนีแพกซ์ก็ปิดเว็บไซต์โดยอ้างว่าต้นทุนพัฒนาสูงไป

น้ำเป็นตัวตั้งต้นเชื้อเพลิงก็ได้ แต่ได้พลังงานไม่คุ้ม

หากต้องการเอาไฮโดรเจนจากน้ำไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง เราก็ต้องป้อนพลังงานเข้าไปเพื่อสลายน้ำให้ได้ไฮโดรเจนออกมาก่อน ซึ่งเท่ากับว่าพลังงานที่ป้อนเข้าไปในระบบ อาจจะมากกว่าพลังงานที่ได้ออกมาเสียอีก

1.โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมที่เชื่อมกันด้วยพันธะเคมี

2.พันธะของโมเลกุลน้ำสามารถแตกสลายได้ด้วยการให้กระแสไฟฟ้าผ่านขั้วอิเล็กโทรดที่จุ่มอยู่ในน้ำ ทำให้ได้ผลผลิตเป็นก๊าซออกซิเจน ที่ขั้วแอโนดและก๊าซไฮโดรเจนที่ขั้วแคโธด

3.กระบวนการแยกสลายน้ำจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการป้อนพลังงานเข้าไปในระบบเท่านั้น ดังนั้น เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงก็ต้องการพลังงานเข้าไปสลายน้ำมากกว่าพลังงานที่จะได้ออกมาจากเครื่องยนต์เสียอีก

จริงหรือไม่ที่ว่า…รถยนต์สามารถใช้น้ำแทนน้ำมันได้!