ทุกวันนี้การจำลองโลกเสมือนด้วยกล้องเสมือนจริงกำลังเป็นเทคโนโลยียอดฮิตที่คนทั่วไปได้สัมผัสแล้วแต่การจำลองรสชาติในโลกเสมือนจริงยังเป็นแค่เทคโนโลยีขั้นแบเบาะที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ

สมองของคนเราจะแปลสัญญาณจากตุ่มรับรสเป็นรสหวานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันที่ลิ้น คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ใช้หลักการดังกล่าวมาประดิษฐ์แผ่นวงจรขนาดเล็กที่เปลี่ยนอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ผลการทดลองพบว่าอาสาสมัครกว่าครึ่งรับรู้รสหวานเมื่อเอาปลายลิ้นแตะที่แผ่นวงจร

นวัตกรรมนี้ยังมีประโยชน์เชิงประยุกต์ในทางอื่นอีกด้วย เช่น ช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในการรับรส กลับมารู้รสชาติอีกครั้ง หรือช่วยคนที่กำลังอยากลดอาหารหวาน เป็นต้น

อีกไม่นานเราอาจจะได้สัมผัสรสชาติในโลกเสมือนจริง!