เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ว มหาเศรษฐีเทคโนโลยีอีลอน มัสก์ได้โพสต์รูปอุโมงค์ใต้ดินที่เขากำลังก่อสร้างขึ้นในแถบชานเมืองนครลอสแองเจลิสเพื่อใช้ทดสอบระบบขนส่งแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนเดินทางใต้ดินโดยใช้รถยนต์ของตนเองผ่านทางทวิตเตอร์ของเขา

โดยระบุว่าอุโมงค์แห่งนี้มีความยาวราว 3 กิโลเมตร ภายใน 4 เดือน ลอดใต้สนามบินเทศบาลแห่งหนึ่ง และจะไปเชื่อมกับบริเวณที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินครลอสแองเจลิส ซึ่งคาดว่าภายในหนึ่งปี อุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาว 27 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับถนนไฮเวย์ US 101 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เสียก่อน

ในขณะที่เอกสารของสำนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นของลอสแองเจลิส ระบุว่า อุโมงค์ดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 4 เมตร และอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 13.4 เมตร

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ อุโมงค์นี้จะใช้ทดสอบระบบการขนส่งที่เรียกว่าสเก็ตซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยใช้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไปตามแนวราบผ่านการสเก็ตจากปากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ ทำให้ไม่เกิดมลภาวะภายในอุโมงค์

อย่างไรก็ดี ทางบริษัท สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ของนายมัสก์ เชื่อว่า วิธีนี้จะช่วยให้การเดินทางในเมืองใหญ่สะดวกรวดเร็วขึ้น เลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และลดมลพิษทางอากาศได้ด้วย

Related Post

ล้ำได้อีก! อุโมงค์ใต้ดินสำหรับเดินทางด้วยรถยนต์