คณะนักวิจัยซึ่งนำโดยแอนน์ รอส นักมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้พัฒนาเทคนิคใหม่ที่สามารถตรวจวิเคราะห์โครงสร้างกะโหลกมนุษย์ได้อย่างละเอียด โดยที่ไม่ทำให้หลักฐานเสียหาย 

เทคนิคนี้ใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าดิจิไทเซอร์” (digitizer) อ่านค่าจุดและลักษณะทางกายวิภาคของกะโหลกในตำแหน่งที่กำหนดไว้ทั้งหมด 34 จุด แล้วเอามาเทียบกับฐานข้อมูลพิเศษที่รวบรวมค่าทางกายวิภาคของกะโหลกคน กว่า 1,300 คนจากหลากหลายเชื้อชาติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อว่า 3D-ID

การวิเคราะห์ให้ผลแม่นยำในระดับที่น่าพอใจ ส่วนใหญ่สามารถระบุเพศและวิเคราะห์เชื้อชาติถึงระดับถิ่นกำเนิดของเจ้าของกะโหลกได้ทันที เช่น ถ้าเป็นกะโหลกของชาวละตินอเมริกาก็บอกได้เลยว่ามาจากอเมริกากลาง, อเมริกาใต้ หรือหมู่เกาะแคริบเบียน

Related Post

สืบจากกะโหลก…ด้วยเลเซอร์!