เจ้าหุ่นยนต์ปลาไหล หรือ Envirobot เป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับปลาไหล สามารถว่ายไปมาในแหล่งน้ำและบอกได้ว่าแหล่งน้ำใดมีสารพิษหรือสารปนเปื้อนอยู่บ้าง

วิธีการก็คือให้หย่อนเจ้าหุ่นยนต์นักอนุรักษ์ตัวนี้ลงไปในแหล่งน้ำ แล้วมันก็จะทำหน้าที่แทนเครื่องตรวจสอบ และค้นหามลพิษ โดยนักวิจัยชี้ว่าการทำงานของมันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นใบพัด และไม่มีวัสดุอันตรายเป็นส่วนประกอบ 

สำหรับชิ้นส่วนลำตัวของหุ่นยนต์ปลาไหลนี้มีลักษณะเป็นปล้องหลายปล้องต่อกัน สามารถต่อให้ยาวมากสุดถึง 1.5 เมตร โดยในแต่ละปล้องจะมีมอเตอร์ขนาดเล็กที่ช่วยให้ขับเคลื่อนในน้ำได้อย่างรวดเร็วเหมือนปลาไหล แต่ไม่ทำให้ดินโคลนเกิดฟุ้งกระจาย สามารถว่ายเองโดยอาศัยระบบอัตโนมัติ หรือจะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลก็ได้ ทำให้สะดวกต่อการว่ายเข้าไปเก็บข้อมูลตามแหล่งน้ำต่างๆ

อีกทั้งยังมีเซนเซอร์ตรวจจับสารพิษ หรือสารเคมี และแบคทีเรียในน้ำ รวมถึงสามารถวัดอุณหภูมิและค่าไฟฟ้า และตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้ได้ด้วย ที่สำคัญคือระบบการตรวจจับและเก็บข้อมูลของหุ่นยนต์ปลาไหลตัวนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์ สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องแล็บและทำการวิเคราะห์เพื่อทราบผลการตรวจสอบได้ทันที ซึ่งจะเร็วกว่าการใช้คนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากน้ำ แล้วนำข้อมูลกลับมายังห้องแล็บเพื่อวิเคราะห์ผลในภายหลัง

อย่างไรก็ดีขณะนี้ทีมวิจัยได้มีการทดลองใช้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ตรวจวัดระดับความเค็มและการปนเปื้อนในแม่น้ำเจนีวาแล้วด้วย โดยก่อนหน้านั้นมันเคยถูกนำไปปล่อยในแม่น้ำหลายแห่ง เพื่อทดลองระบบการทำงาน ควบคู่กับการทดลองในห้องแล็บ โดยมีการจำลองมลพิษทางน้ำ ด้วยการใส่เกลือลงในอ่างขนาดเล็ก เพื่อเปลี่ยนค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ ผลปรากฏว่ามันสามารถทำงานได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมนักวิจัยจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเจ้าหุ่นยนต์ปลาไหลนี้ต่อไป

ว้าว! หุ่นยนต์ปลาไหลตรวจจับสารพิษในน้ำได้