เบียร์และไวน์ผลิตจากน้ำตาลคนละประเภท แต่กระบวนการผลิตของทั้งคู่เกิดจากการหมักน้ำตาลและกลั่นให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์และรสชาติที่ต้องการ สำหรับสุราที่มีระดับแรงขึ้นไปอีก เช่น วอดก้าหรือวิสกี้ ผู้ผลิตจะเอาแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักมาต้มกลั่นเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น

1.แอลกอฮอล์มักจะผลิตโดยการหมักน้ำตาลธรรมชาติ สำหรับเบียร์ เราใช้น้ำตาลจากแป้งธัญพืช (มอลต์) ส่วนไวน์ใช้น้ำองุ่นในการหมัก

2.ยีสต์ถูกเติมลงไปในถังหมัก เซลล์ยีสต์จะย่อยสลายน้ำตาลเพื่อสร้างพลังงานและให้ผลผลิตเป็นเอทานอล (หรือที่เรียกอีกชื่อว่า เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ในเหล้าเบียร์) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3.สำหรับเครื่องดื่มที่มีระดับแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ 15 เช่น เบียร์และไวน์ กระบวนการหมักจะกินเวลา 10-14 วัน หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะบรรจุลงขวด

4.สำหรับสุราแรงๆ เช่น วิสกี้ ของเหลวที่ได้จากการหมักจะผ่านกระบวนการต้มกลั่น ความร้อนจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหย (จุดเดือดของเอทานอลอยู่ที่ 78 องศาเซลเซียส) ไอแอลกอฮอล์จะถูกเก็บและควบแน่นทำให้ได้แอลกอฮอล์ที่เข้มข้นขึ้น

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตอย่างไร?