ลูกเรือบนสถานีอวกาศนานาชาติพิมพ์เครื่องมือและอะไหล่ใช้เองทุกวันนี้ลูกเรือบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ยังคงพึ่งพาอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ส่งขึ้นมาพร้อมสัมภาระแต่ละเที่ยวซึ่งต้องเสียเวลารอนานหลายเดือนหรือบางครั้งอาจเป็นปีแต่เรื่องนี้กำลังเปลี่ยนไปเพราะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2014 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ  ของบริษัทเมดอินสเปซ (Made In Space) จากแคลิฟอร์เนียถูกส่งขึ้นไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติและเริ่มการทดลองใช้ในอวกาศช่วงแรกแล้วเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิเศษให้ทำงานได้ในสภาพไร้น้ำหนักอุปกรณ์ชิ้นแรกที่พิมพ์ออกมาเพื่อการทดสอบบนสถานีอวกาศคือประแจพลาสติกที่ยาวประมาณ 10 เซนติเมตรและประกอบด้วยชั้นพลาสติกถึง 104 ชั้นนอกจากประแจลูกเรือบนสถานีอวกาศก็ยังได้ทดลองสั่งพิมพ์อะไหล่ต่างๆอีก 20 ชิ้นประแจตัวนี้และชิ้นส่วนที่พิมพ์บนสถานีอวกาศถูกส่งกลับมาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการบนพื้นโลกอีกรอบหากผลการทดสอบช่วงแรกผ่านเกณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติก็จะเข้าสู่การทดลองช่วงที่สองภายในปี 2015 จะเริ่มงานพิมพ์อุปกรณ์ที่ลูกเรือและนักบินอวกาศต้องใช้จริง  และทดสอบกันบนสถานีอวกาศเลย 

พิมพ์อุปกรณ์ออกมาในไม่กี่ชั่วโมง

วิศวกรบนโลกออกแบบอุปกรณ์โดยซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-aided design, CAD) จากนั้นไฟล์การออกแบบจะถูกส่งอีเมลขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแล้วนักบินอวกาศจะส่งไฟล์เข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติและเครื่องพิมพ์จะพิมพ์อุปกรณ์ออกมาตามรูปทรงที่ออกแบบไว้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างเครื่องมือในอวกาศ