นักวิทยาศาสตร์ออกแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันประสิทธิภาพสูง ซึ่งคาดว่าน่าจะทำได้จริงภายใน 10 ปี เตาปฏิกรณ์นี้จะผลิตไฟฟ้าออกมาได้มากกว่าพลังงานที่ป้อนเข้าไปถึง 6 เท่า

นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปมองกันว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเป็นเรื่องที่ห่างออกไปอีก อย่างต่ำๆ ก็ 30-40 ปีข้างหน้า แต่นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เชื่อว่า เตาปฏิกรณ์ฟิวชันที่พวกเขาออกแบบจะสร้างและใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ เตาปฏิกรณ์นี้มีชื่อว่า ARC มันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงครึ่งหนึ่งของเตาปฏิกรณ์ ITER เมื่อเทียบต้นทุนที่ใช้ในการสร้างพลังงานปริมาณเท่าๆ กัน เตาปฏิกรณ์ ARC จะมีราคาต้นทุนน้อยกว่า ITER มาก กุญแจสำคัญของ ARC คือตัวนำยิ่งยวดชนิดใหม่ที่ทำจากแรร์เอิร์ธ ซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงยิ่งกว่าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพของเตาปฏิกรณ์ได้ถึง 10 เท่า

ฟิวชันเกิดขึ้นในแกนวงแหวน

แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดของเตาปฏิกรณ์ ARC จะสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูง ที่บีบพลาสมาให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและสร้างพลังงานออกมามหาศาล

1. พลาสมาที่ไหลวนอยู่ในวงแหวนจะถูกบีบอัดและตรึงให้อยู่กับที่ด้วยสนามแม่เหล็กความเข้มสูง

2. ความดันจะบีบให้พลาสมาหลอมรวมอัดแน่นจนเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน ให้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ ประจุไฟฟ้าปริมาณมหาศาล

3. ก๊าซประจุไฟฟ้าถูกแปลงเป็นพลังงาน

Related Post

เตาปฏิกรณ์ฟิวชันแบบใหม่