คณะนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยไรเค็น (RIKEN) และมหาวิทยาลัยโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการสร้างผิวหนังเทียมเป็นเนื้อเยื่อผิวสามชั้นที่เหมือนผิวหนังจริงทุกประการ แม้กระทั่งปุ่มรากขนกับต่อมเหงื่อก็มีเหมือนผิวหนังจริง นับว่าเป็นผิวหนังเทียมที่เหมือนของจริงที่สุดเท่าที่เคยทดลองวิจัยกันมา

นักวิทยาศาสตร์สร้างผิวหนังขึ้นจากเซลล์ที่สกัดจากเหงือกของหนู เซลล์จะถูกเหนี่ยวนำให้เปลี่ยนไปเป็นสเต็มเซลล์ จากนั้นสเต็มเซลล์ก็จะถูกถ่ายมาเลี้ยงในจานเพาะเชื้อที่เตรียมไว้ให้เกาะตัวกันเป็นเนื้อเยื่อผิวหนังสามชั้นที่สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองปลูกถ่ายผิวหนังเทียมที่ได้นี้ลงบนหนูทดลอง หลังจากการปลูกถ่ายเพียงไม่กี่วัน ผิวหนังเทียมก็ลงรากเชื่อมต่อเข้ากับปลายประสาทและกล้ามเนื้อของหนูอย่างสนิทและภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ก็เริ่มเห็นเส้นขนงอกออกมาจากปุ่มรากขนบนผิวหนังเทียม

ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งแก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องปลูกถ่ายผิวหนัง เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ นอกจากนี้ ในวงการวิจัยก็สามารถใช้ผิวหนังเทียมที่เหมือนจริงสุดๆ นี้ในการทดลองสารเครื่องสำอางหรือยาทาผิวหนังได้ด้วย ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและราคาแพง

เทคนิคใหม่! สร้างผิวหนังเทียม มีขนและเหงื่อเหมือนของจริง