เทคโนโลยีสมัยนี้มีความก้าวหน้าไปไกลมากถึงขั้นสามารถโกงความตายของมนุษย์ได้ โรเบิร์ต เอ็ททินเกอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “Cryonics” ซึ่งเป็นการนำร่างของผู้เสียชีวิตมาแช่แข็งเอาไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ เพื่อรักษาสภาพของร่างกายให้สมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถคงสภาพเซลล์ภายในไม่ให้เสื่อมสภาพ และรอวันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์จะพัฒนาจนถึงขั้นที่สามารถช่วยชุบชีวิตและปลุกพวกเขาขึ้นมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

Cryonics คืออะไร?
Cryonics คือ การรักษาสภาพเซลล์สมองและระบบภายในร่างกายให้คงอยู่ในสภาพที่สามารถกระตุ้นให้ทำงานได้ โดยการลดอุณหภูมิให้ต่ำจนติดลบหลายสิบองศาอย่างเฉียบพลันเพื่อที่จะช่วยให้เซลล์ไม่ถูกทำลาย

ขั้นตอนการทำงานของ Cryonics
1.ทันทีที่ร่างเสียชีวิต หัวใจและปอดจะถูกกระตุ้นให้ทำงานเพื่อรักษาระดับเลือดและออกซิเจนที่จะส่งไปเลี้ยงสมองเพื่อป้องกันสมองหยุดทำงาน
2.ผู้เชี่ยวชาญจะฉีดยาเพื่อทำให้เลือดจางและนำร่างไปแช่แข็งเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายไปยังสถาบัน Cryonics
3.ของเหลวในร่างกายจะถูกแทนที่ด้วยสาร human antifreeze
4.จากนั้นร่างจะถูกนำไปแช่ในถังที่บรรจุไนโตรเจนเหลวในอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียล ในลักษณะเอาศีรษะลงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซไนโตรเจน

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการถกเถียงกันอยู่ว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางการแพทย์ในอนาคตด้วยว่าจะสามารถช่วยชุบชีวิตคนตายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

Credit: www.cryonics.org

เทคโนโลยีแช่แข็งร่างมนุษย์ สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้จริงหรือ?