ข้อมูลจากรายงานสถิติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรือสำราญระบุว่า ในปี 2014มีผู้โดยสารใช้บริการเรือสำราญเฉพาะในสหรัฐอเมริกากว่า 20 ล้านราย ซึ่งใช้Œบริการเรือสำราญประมาณ 250 ลำ ผู้โดยสารเหล่านี้ผลิตของเสียออกมาเป็นตันๆ ซึ่งจะถูกผ่านกระบวนการกำจัดของเสียบนเรือ ของเสียบางส่วนก็ถูกปล่อยทิ้งลงทะเลหลังจากผ่านกระบวนการบำบัดที่ถูกต้องแล้ว ของเสียส่วนที่ไม่สามารถทิ้งลงทะเลได้จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่กักเก็บ และถูกขนถ่ายทิ้งเมื่อเรือเข้าเทียบฝั่ง

วิธีกำจัดของเสียบนเรือ

1. ของเสียชีวภาพจะถูกเผา

ร้อยละ 75-85 ของของเสียบนเรือที่เป็นของแข็ง เช่น เศษอาหาร จะถูกโยนเข้าเตาเผากำจัดขยะ วิธีนี้ได้ทั้งกำจัดของเสียและสร้างพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ส่วนเถ้าขยะจากเตาเผาจะถูกปล่อยทิ้งลงทะเล

2. แก้วและพลาสติกจะถูกอัดเก็บรอรีไซเคิล

ขยะจำพวกแก้วและพลาสติกจะถูกบีบอัดด้วยเครื่องจักร เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่เมื่อเรือเข้าเทียบฝั่ง ขยะอัดก้อนพวกนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิล

3. นํ้าเสียจากสุขาถูกทำให้บริสุทธิ์

นํ้าเสียจากสุขาที่เน่าดำเป็นนํ้าครำข้นๆ จะถูกนำมาฆ่าเชื้อและทำให้สะอาดด้วยวิธีการทางชีวภาพ ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่‹ทะเล

4. นํ้าเสียซักล้างถูกปล่อยลงทะเล

นํ้าเสียที่มาจากห้องอาบนํ้าหรือส่วนซักล้างเป็นของเสียที่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลได้โดยไม่ต้องผ่านการบำบัดที่ยุ่งยาก

Related Post

เรือสำราญล่องสมุทรมีระบบกำจัดของเสียอย่างไร?