วิธีสืบสวนใหม่ล่าสุดทำให้การฆ่าคนแล้วหลบหนีลอยนวลแทบจะเป็นไปไม่ได้ วิธีหนึ่งคือการใช้ไมโครโฟนภาพที่บอกได้ว่าคู่สนทนาในวิดีโอพูดอะไรกันบ้าง คลื่นเสียงทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหว จึงทิ้งร่องรอยไว้ในใบไม้ซึ่งจะช่วยเผยความจริงออกมา

งานวิจัยจากสถาบันเอ็มไอทีแสดงให้เห็นว่า วัตถุต่างๆ เช่น ต้นไม้และถุงขนม สามารถทำหน้าที่เป็นไมโครโฟนภาพได้ เพราะคลื่นเสียงจากการสนทนาทำให้วัตถุเหล่านี้สั่นสะเทือน หากถ่ายวิดีโอไว้ก็สามารถ อ่านค่าการสะเทือนและแปลงกลับเป็นเสียงได้ เทคโนโลยีนี้ผ่านการทดลองใช้ในห้องแล็บแล้ว และก้าวหน้ามากถึงขั้นที่สามารถจับบทสนทนาจากวิดีโอที่ไม่มีเสียงได้ โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คลื่นเสียงจากการสนทนาทำให้ใบไม้ กระดาษห่อลูกอม ฯลฯ สั่นสะเทือนเบาๆ

2. กล้องวิดีโอรักษาความปลอดภัยบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งการสั่นสะเทือนของใบไม้

3. แรงสั่นสะเทือนของใบไม้ทำให้พิกเซลในแต่ละภาพขยับเล็กน้อย

4. เมื่อใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ก็พบว่า เมื่อใบไม้สั่น สีของพิกเซลจะเปลี่ยนเล็กน้อยจากนั้นคอมพิวเตอร์จะแปลงความเปลี่ยนแปลงของสีให้เป็นเสียง

เสียงที่แฝงอยู่ในใบไม้