เฮลิคอปเตอร์บินควงสว่านได้หรือไม่ ? - Science Illustrated Thailand

ในทางฟิสิกส์ การบังคับให้เฮลิคอปเตอร์บินควงสว่านแบบในหนังเจมส์บอนด์ทำได้ แต่ต้องอาศัยทักษะและสภาวะแวดล้อมที่เตรียมมาอย่างพิเศษ อย่างแรกคือ นักบินต้องมีทักษะและประสบการณ์ที่ชำนาญมาก ในภาพยนตร์ “Spectre” คนขับเฮลิคอปเตอร์ผาดโผนเชี่ยวประสบการณ์อย่างชัค อารอน เป็นคนขับในฉากบินตีลังกากลางอากาศ อย่างที่สองคือเฮลิคอปเตอร์จะต้องใช้ใบพัดหลักเป็นใบพัดตรึง คือใบพัดที่ไม่มีข้อต่อบานพับระหว่างแผ่นใบพัดกับดุมศูนย์กลาง ซึ่งมันจะทนรับแรงเครียดจากการบินผาดโผนได้มากกว่า และนักบินก็บังคับให้เครื่องบินหมุนควงได้ง่ายกว่า

ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปมีข้อต่อบานพับหลายตัวตรงตำแหน่งระหว่างแผ่นใบพัดและดุมศูนย์กลาง บานพับแนวตั้งช่วยให้ใบพัดบิดได้เล็กน้อยตามแรงลม ในขณะที่ใบพัดแนวนอน ช่วยให้แผ่นใบพัดเผยอตั้งขึ้นหรือกดลงได้เล็กน้อยเพื่อความยืดหยุ่นในการบินการขยับของใบพัดเป็นการช่วยผ่อนแรงที่กระทำลงบนแผ่นใบพัด

แต่ในกรณีของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ใบพัดแบบตรึง นักบินสามารถกะความแตกต่างของแรงยกของใบพัดสองข้างขณะบินได้จากประสบการณ์ เมื่อเฮลิคอปเตอร์อยู่ในอากาศ ใบพัดที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามเส้นทางการบินจะถูกกระทำด้วยแรงยกมากกว่าใบพัดที่อยู่ตรงข้ามซึ่งเคลื่อนที่ไปด้านหลัง นักบินผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ความแตกต่างนี้มาผลักสมดุลทำให้เฮลิคอปเตอร์บินควงสว่านได้

ใบพัดในการบินผาดโผน

เฮลิคอปเตอร์ที่จะใช้บินควงสว่านได้ต้องมีใบพัดหลักแบบตรึง ซึ่งรับแรงเครียดที่กระทำต่อใบพัดขณะบินผาดโผนได้ดีกว่า

ใบพัดทั่วไป

ข้อต่อบานพับระหว่างใบพัดกับดุมศูนย์กลางช่วยให้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ขยับได้เล็กน้อย เพื่อหักล้างความแตกต่างของแรงยกระหว่างใบพัดสองด้านขณะบิน ความแตกต่างของแรงนี้ทำให้เฮลิคอปเตอร์ขาดความเสถียรในการบิน

Related Post

เฮลิคอปเตอร์บินควงสว่านได้หรือไม่ ?