การเดินทางสู่ใจกลางโลกอาจเป็นเพียงความฝัน แต่คณะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ทำในสิ่งที่เกือบจะใกล้เคียง พวกเขาใช้ไททันซึ่งเป็นหนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกสร้างแผนที่จำลอง 3 มิติของชั้นแมนเทิลลึกไปถึงระดับ 2,900 กิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลคลื่น ไหวสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาด 5.5 ขึ้นไปตามมาตราริกเตอร์กว่า 3,000 เหตุการณ์จากเครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวทั่วโลก จากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดป้อนเข้าสู่ไททัน ซึ่งข้อมูลจะถูกย่อย และวิเคราะห์ด้วยพลังการประมวลผลที่น่าทึ่ง ในที่สุดก็ได้ผลสำเร็จออกมาเป็นแผนที่ใต้พิภพ 3 มิติ แผนที่นี้แสดงตำแหน่งของโพรงแมกมาใต้เปลือกโลกและรอยต่อที่แผ่นธรณีภาคซ้อนเหลื่อมทับกันอยู่ นับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นการไหลของแมกมาตามโพรงแมกมาจากชั้นแมนเทิลหรือเนื้อโลก ตลอดทางขึ้นมายังชั้นเปลือกโลก ข้อมูลจากแบบจำลองแผนที่ 3 มิติดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแผ่นดินไหว ในอนาคตแบบจำลองจะพัฒนาให้แม่นยำมากขึ้นกว่านี้อีก เปรียบเหมือนการต่อขั้นบันไดให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสก้าวเข้าไปทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใต้พื้นโลกของเรา

Related Post

แผนที่ 3 มิติของใต้พื้นปฐพีอันอลวน