โครงการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life) ตั้งพันธกิจสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุภาพจำลองสามมิติของพืชและสัตว์จากทุกมุมโลก

คณะนักวิทยาศาสตร์ในโครงการดิจิทัลไลฟ์มีเป้าหมายที่จะเก็บภาพจำลองสามมิติของสัตว์และพืชทุกชนิดบนโลก ตั้งแต่ฉลามและเต่าในทะเล จนถึงกบหลากสีและต้นไม้สารพัดพันธุ์ในป่าดงดิบ ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนุรักษ์เก็บภาพของสิ่งมีชีวิตไว้ให้คงอยู่สืบไปในโลกเสมือน หัวใจของโครงการนี้คือเทคโนโลยีกล้องบีสท์แคม (Beastcam) ซึ่งเป็นระบบชุดกล้องที่ถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตตัวอย่างจากทุกมุมมองพร้อมกันได้ในคราวเดียว

เป้าหมายอันทะเยอทะยานนี้ริเริ่มขึ้นโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิรสต์ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่เริ่มโครงการพวกเขาเดินทางไปรอบโลกเพื่อนำตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมาถ่ายภาพเก็บไว้ สิ่งมีชีวิตที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่ได้มาจากป่าอุทยาน สวนสัตว์ และศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าในหลายประเทศ ภาพทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่รวมภาพจากมุมต่างๆ เข้าด้วยกันและสร้างเป็นภาพจำลองสามมิติ โครงการนี้ตั้งเป้าว่าจะสร้างภาพจำลองสิ่งมีชีวิตจำนวนล้านๆ สปีชีส์ให้ครบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ชมผ่านทางเว็บไซต์ http://digitallife3d.org

University of Massachusetts Amherst

รูปสแกนจากภาพถ่ายแสดงถึงเส้นขอบ โครงร่างของตุ๊กแก ก่อนที่จะถูกรวมกับภาพในมุมอื่นๆ เพื่อสร้างเป็นภาพจำลองสามมิติ

กล้องกว่า 30 ตัวถ่ายภาพสัตว์จากทุกมุม เทคโนโลยีกล้องบีสท์แคมที่ใช้ถ่ายเก็บภาพของสัตว์และพืชในโครงการดิจิทัลไลฟ์ เป็นชุดกล้องที่ถ่ายภาพวัตถุได้พร้อมกันหลายๆ มุม ระบบกล้องบีสท์แคมนี้สามารถถ่ายรูปสัตว์ที่มีขนาดเท่ามนุษย์ได้ภายในเวลาเพียง 30 วินาที

กระบวนการและขั้นตอนในการทำงาน

1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมภาพถ่ายสองมิติจากทุกมุมมองเข้าด้วยกันและสังเคราะห์เป็นภาพจำลองสามมิติของสิ่งมีชีวิตตัวอย่าง

2.ระบบกล้องบีสท์แคม ประกอบด้วยกล้องติดตั้งบนแขนที่ปรับระดับได้ รวมแล้วมีกล้อง 30 ตัวบนแขนทั้ง 10 อัน เรียกว่ารับประกันความละเอียดเต็มที่จากทุกมุมมองกันเลยทีเดียว

รู้ยัง? มีโครงการเก็บภาพจำลองสามมิติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยนะ