ประเทศจีนได้เริ่มการใช้งานโซลาร์ฟาร์มซึ่งลอยอยู่บนทะเลสาบขนาดราว 516 ไร่ ในเมืองไหวหนัน มณฑลอันฮุย โดยขุมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่นี้มีขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอล 121 สนาม ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 165,000 แผงที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 40 เมกะวัตต์ต่อปี สามารถสามารถป้อนไฟฟ้าให้ประชาชนได้ถึง 200,000 ครัวเรือน

ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นเหมืองแร่ถ่านหิน แต่หลังจากยุติกิจการก็แปรสภาพเป็นแอ่งรกร้าง จนต่อมาถูกเติมเต็มด้วยกระแสฝน ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้ได้แฝงประโยชน์ต่อการทำโซลาร์ฟาร์มเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยลดอุณหภูมิอันร้อนระอุและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นั่นเอง

โซลาร์ฟาร์มแห่งนี้นอกจากจะช่วยลดการใช้พื้นที่บนผืนแผ่นดินได้อย่างจำนวนมหาศาลแล้ว ยังช่วยลดการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนและมลพิษทางอากาศในจีน โดยมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่า แต่ละปีจีนมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศราว 1 ล้านคนเลยทีเดียว

นอกจากนี้จีนยังตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นประเทศผู้นำด้านพลังงานสะอาดของโลกแห่งอนาคต ที่มีทั้งพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าให้สำเร็จภายในปี 2020 หรืออีก 2 ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้อีกด้วย

Cr: China Xinhua News

https://www.theguardian.com/international

สำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน

BBC News

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน?