ผ่านไปแล้วกับงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ หรือไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

ตลอดการจัดงาน มีทั้งผู้เข้าชมงาน ผู้ซื้อหลัก ผู้เชี่ยวชาญ และคนในอุตสาหกรรมแล็บเข้าชมงานกว่า 9,165 ราย จาก 60 ประเทศ ซึ่งเป็นนักลงทุนจากนานาประเทศมากกว่า 1,329 รายจากทั่วโลก ทำให้มีอัตราการเข้ามาลงทุนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสูงถึง 34% สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐบาลโดยตรง

ภายในงานมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่น่าสนใจจาก 330 บริษัทชั้นนำ 30 ประเทศที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำอย่างเจาะลึก บนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,720 ตร.ม. เพื่อให้ผู้ที่มาชมงานได้ศึกษาและเลือกนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานวิจัยต่างๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล

นอกจากนั้นยังเป็นเวทีการเจรจาทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนวิทยาการ ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญผ่านงานสัมมนาที่น่าสนใจกว่า 200 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ การลงทุนทางชีวภาพ ความปลอดภัยของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเคมีภัณฑ์ และเภสัชภัณฑ์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จตามความคาดหมายของงานที่สามารถก้าวขึ้นเป็นงานแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาคในเอเชียอย่างสมบูรณ์

สำหรับใครที่พลาดงานในครั้งนี้ คงต้องรอกันใหม่ปีหน้า โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ฮอลล์ 102-103 ไบเทค กรุงเทพฯ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.thailandlab.com

งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ (ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017)