หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน “Startup Thailand 2017” ที่สร้างกระแสตื่นตัวในธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้วางแผนปั้นเด็กอาชีวะสู่การเป็นสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ พร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตและหนุนการลงทุนจากต่างชาติต่อไป

โดยได้เตรียมจัดงาน “Startup Thailand 2018” ในช่วงกลางปีหน้า ภายใต้แนวคิด Invest Nation ที่จะเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ มีการเชิญนักลงทุนจากต่างชาติให้มาลงทุนในสตาร์ทอัพไทย ตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และขยายพื้นที่การจัดงานมากขึ้นเป็น 25,000 ตารางเมตร พร้อมเปิดกิจกรรมใหม่ เพื่อให้งานครั้งนี้เป็นงานสตาร์ทอัพระดับโลกอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเกิดงานในปีหน้านั้น ยังคงมีความท้าทายอีกหลายประการที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของสตาร์ทอัพในประเทศไทย การวางรากฐานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อการเติบโตของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เช่น การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 30 แห่งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับสร้างผู้ประกอบการ ขยายโอกาสการเข้าสู่สตาร์ทอัพในกลุ่มนักเรียนอาชีวะและจัดงาน Thailand Pitching Challenge “อาชีวะ R-League” ในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัย พร้อมบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยให้มีความสามารถในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศต่อไป

สำหรับ Startup Thailand 2018 จะเป็นเวทีที่แสดงความพร้อมของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับทุกประเทศ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพจากภูมิภาคเอเชียและจากทั่วโลกเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทย นักลงทุนไทย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านสตาร์ทอัพของภูมิภาคได้ในที่สุด

ใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวสตาร์ทอัพ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://startupthailand.org/ ค่ะ

จับตาก้าวต่อไปของ “Startup Thailand 2018”