บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ฉลองครบรอบการดำเนินโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ในประเทศไทยเป็นปีที่ 15 ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L’Oréal Woman Scientist Crystal Award” แก่นักวิจัยสตรีดีเด่น 2 ท่าน ผู้เคยได้รับทุนวิจัยจากโครงการ และประกาศรายชื่อ 3 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นที่ได้รับทุนโครงการ ประจำปี 2560 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์

สำหรับโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2540 โดย มูลนิธิลอรีอัล ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องบทบาทสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้มากกว่า 2,500 ท่าน จาก 112 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 61 ท่าน

นอกเหนือจากการคัดเลือกที่คำนึงถึงความยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่โครงการให้ความสำคัญมาตลอดที่ดำเนินงานในประเทศ คุณค่าของงานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์กับสังคม กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมไปถึงจริยธรรมในการทำงานของนักวิจัย และต้องเป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัย คือหลักเกณฑ์หลักในการพิจารณาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจากสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ใครที่สนใจโครงการนี้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.loreal.com

ลอรีอัล ฉลองครบรอบ 15 ปี โครงการทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”