โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตนำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนที่ผ่านรอบแรกโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียนนักศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ซึ่งต่อยอดความสำเร็จเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

โดยผู้เข้าประกวด 60 ทีม ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเมกเกอร์มืออาชีพ พร้อมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายประเภทละ 10 ทีม ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานให้พร้อมสำหรับการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัลใหญ่คือทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area เทศกาลระดับโลกของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2561 และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่าการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 340 โครงการจากทั่วประเทศ ซึ่งผลงานของแต่ละทีมมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ของชุมชนได้จริง แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เผยว่าการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งเชฟรอนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางรัฐร่วมเอกชนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ทั้งในระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนั้น หัวข้อการประกวดของ Young Makers Contest ยังสอดคล้องกับค่านิยมของเชฟรอนด้านความปลอดภัย เราจึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชนผ่านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลักดันการยกระดับความปลอดภัยในวงกว้าง”

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่าหลังการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจากจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีนักเรียนนักศึกษา สายสามัญและสายอาชีพ สายละ 30 ทีม รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 60 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้ โดยจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานให้เป็นที่สนใจของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่จำกัด อันเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการทำงานในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพบปะพูดคุยกับเมกเกอร์ที่ผู้เข้าร่วมประกวดสนใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ หากผลงานของตนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ภายหลังจากกิจกรรมเวิร์กช็อป ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะทำงานร่วมกับเมกเกอร์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลงานให้แล้วเสร็จเพื่อจัดแสดงและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินหาผู้ชนะ ณ งาน Bangkok Maker Faire Bangkok 2018 มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าการประกวดได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com/ymc2  หรือที่เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

เวิร์กช็อปอบรมเมกเกอร์รุ่นใหม่ผู้ผ่านรอบแรกโครงการ Young Makers Contest ปี 2