กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ”  มหกรรมแสดงผลงานของเหล่า “เมกเกอร์” ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมารวมตัวกันแสดงความคิดและผลงานสร้างสรรค์เฉพาะตัวให้ได้เป็นที่ประจักษ์กันอีกครั้ง

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย สานต่อความสำเร็จงาน Maker Faire สู่ปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปกล้าคิดกล้าประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ ตามแนวทางของตัวเอง พร้อมนำพาประเทศไทยสู่การเป็นเมกเกอร์เนชั่นหรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระดมพลสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานเต็มพื้นที่กว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะช่วยจุดประกายและถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา งานดีๆ ที่ขอย้ำเลยว่าคุณสามารถเข้าชมฟรีตลอดงาน!

อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พูดถึงแรงผลักดันในการสนับสนุนงานครั้งนี้ว่างาน Maker Faire Bangkok 2019 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น เชฟรอนประเทศไทยเชื่อมั่นว่าพลังคนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน เราจึงดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในสาขาสะเต็มทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดงาน Maker Faire Bangkok และการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

งานนี้จะเปิดโอกาสให้เมกเกอร์ทั้งหลายได้มาร่วมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานออกมาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเหล่าผู้สร้างงานอีกทั้งยังเก็บเกี่ยวความคิดเห็นจากเหล่าเมกเกอร์ด้วยกันเพื่อนำไปพัฒนาตนเองด้วยไม่เพียงเท่านั้นการนำเสนอผลงานยังช่วยพัฒนาวิธีคิดของเมกเกอร์ที่ต้องสนใจผู้บริโภคไปพร้อมๆกับการคิดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเรียนรู้ที่จะสื่อสารความคิดตัวเองให้คนอื่นได้เข้าใจอีกด้วย ภารกิจงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ สังคมเองก็เห็นความสำคัญ พ่อแม่ก็ให้ลูกมาเรียนด้านนี้มากขึ้น เราพบว่าเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในงาน Maker Faire Bangkok 2018 ที่มีผู้มาร่วมงานสูงถึง 10,000 คน โดยเป็นผู้เข้าร่วมงานครั้งแรกถึงร้อยละ 77 นอกจากนั้น ผู้เข้าชมงานร้อยละ 97.12 สนใจที่จะเข้าร่วมงานเมกเกอร์แฟร์อีกแสดงให้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก”

ทางด้านคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรพันธมิตรสำคัญในการจัดงานครั้งนี้เสริมว่าการนำประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0’ อย่างมั่นคงนั้น เมกเกอร์ หรือ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม นับเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ เพราะเมกเกอร์จะนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่าเมกเกอร์จะมีแต่ด้านเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงคนที่สร้างสรรค์ผลงานด้านอื่นๆ ทั้งศิลปะ และงานออกแบบรูปแบบต่างๆ ด้วย แต่ขอให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองก็ล้วนเป็นเมกเกอร์ได้ทั้งสิ้น

คุณกรรณิการ์เฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เห็นด้วยว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์เป็นสิ่งที่ทุกคนอย่างเห็น  หัวใจสำคัญที่มีคุณค่ามากในการพัฒนาคือการสร้างคุณสมบัติของความเป็นคนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราอยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้คนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ถ้าพ่อแม่พาบุตรหลานมาชมงานและสิ่งต่างๆ ที่ทางเชฟรอนเตรียมไว้ น่าจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เมื่อได้แรงบันดาลใจแล้ว จะทำอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่อง ทางอพวช.เองก็สนับสนุนด้วยการสร้างเมกเกอร์สเปซสำหรับเด็กเล็กๆ และคนที่อยากทำงานด้านนี้จริงจังได้เข้ามาทดลองเรียนรู้  เรามีกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งวันนี้จะต่อยอดจากเรื่องเมกเกอร์ไปยังครูในคุณภาพได้เรียนรรู้เกี่วกับเมกเกอร์ ซึ่งหวังว่าจะไปสร้างแรงบันดาลใจในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ด้วย

นอกจากผู้สนับสนุนแล้วภายในงานแถลงข่าวยังมีตัวแทนเมกเกอร์ตัวจริงเสียงจริงมาเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆในฐานะเมกเกอร์ที่น่าสนใจซึ่งไม่ว่าจะเป็นนายธณพล กิจมุติ วิศวกรคอมพิวเตอร์ และเมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์ คุณนิมิตร หงษ์ยิ้ม เมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคราฟท์เหล็ก และคุณทศพร เวชศิริ เมกเกอร์ผู้เขี่ยวชาญจากกรีนด์ ต่างมาเล่าประสบการณ์การเข้ามาสู่การเป็นเมกเกอร์ รวมถึงแง่มุมที่น่าสนใจของวัฒนธรรมเมกเกอร์ พวกเขาเห็นตรงกันว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์ในไทยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ หากไ้ดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสม พวกเขาเชื่อว่าสังคมเมกเกอร์ในไทยจะมีความเข้มแข็งจนยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการพัฒนาไม่แพ้หลายประเทศในโลกแน่นอน

 

งาน Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยจะมีการยกขบวนสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียความคิดของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ฝีมือเมกเกอร์สาวๆ ผลงานศิลปะหลากหลายสไตล์เมกเกอร์ วาไรตี้หุ่นยนต์ มหกรรมรถไฟฟ้าสร้างเองได้ ตลอดจนถึงขบวนอิเลคทริคพาเหรดไปที่เลื่องลือไปทั่วโลก และกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายที่จะทำให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ พร้อมจุดประกายการเรียนรู้ที่จะเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัวเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามสไตล์ของตัวเองในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการรณรงค์ลดการใช้วัสดุพลาสติกและกระดาษ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ภายในงานที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดแสดงผลงานในลานกว้างเพื่อใช้พลังงานแสงจากธรรมชาติ อันนำมาซึ่งการลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 3 ทั้งในระดับนักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอีกด้วย

“Maker Faire Bangkok 2019” มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าสุดยอดเมกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้